Coronavirus


25/03/2020

Update, Covid19,

We geven graag een kleine update rondom onze werktijden. Door de soepeler opstelling van de overheid, met name de economische regeling voor Covid19, krijgen we de mogelijkheid om REPLICA4U opnieuw te openen.

Dit zal wel allemaal volgens de strikte regels van de wetgeving gebeuren, en het merendeel van onze collega’s zal van thuis uit verder blijven werken.
Vanaf heden kan je opnieuw bestellen via orders@replica.be
Één of twee collega’s zullen werken van op kantoor en voor dringende bestellingen neem je best contact met Gunther Jacobs: 0475 68 63 63 of met Pascal Schoukens: 0486 16 19 36
Ons fysiek verkooppunt te Aalst blijft echter gesloten tot nader order.

Dank voor het begrip en ‘keep it safe’.

Mise à jour, Covid19,

Nous aimerions donner une petite mise à jour sur nos heures de travail. L’attitude plus flexible du gouvernement, en particulier l’arrangement économique pour Covid19, nous donne l’occasion de rouvrir REPLICA4U.

Tout cela se fera selon des règles strictes de la loi, et la majorité de nos collègues continueront de travailler à domicile.
Vous pouvez commander de nouveau via orders@replica.be
Un ou deux collègues travailleront au bureau et pour les commandes urgentes, veuillez contacter Gunther Jacobs: 0475 68 63 63 ou Pascal Schoukens: 0486 16 19 36
Cependant, notre point de vente physique à Alost restera fermé jusqu’à nouvel ordre.

Merci de votre compréhension et ‘keep it safe’.


18/03/2020

Geachte klant, Beste leverancier,

Vanwege het besluit van de nationale regering over het Coronavirus van 17/03/2020 zijn we genoodzaakt onze deuren te sluiten. Daarom hebben we besloten, tot nader order, alle werkzaamheden stop te zetten. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Gunther Jacobs op 0475686363 of Pascal Schoukens op 0486161936.Bedankt voor je begrip en laten we hopen dat deze beslissing zal helpen om het algemene probleem snel op te lossen.

Het REPLICA4U-team

Cher client, Cher fournisseur,

En raison de la décision du gouvernement national sur le virus Corona du 17/03/2020, nous sommes obligés de fermer nos portes. C’est pourquoi nous avons décidé d’arrêter tout travail jusqu’à nouvel ordre.Pour toute question, vous pouvez contacter
Gunther Jacobs au 0475686363 ou Pascal Schoukens au 0486161936.

Merci de votre compréhension et espérons que cette décision aidera à résoudre rapidement le problème général.

L’équipe REPLICA4U


12/03/2020

De huidige actualiteit rondom het coronavirus, zal de komende dagen of weken, een grote impact hebben op velen van ons.
Bij REPLICA4U nemen we graag onze verantwoordelijkheid door thuiswerk voor onze kantoor medewerkers per direct in te voeren.
We zullen er alles aan doen om de nadelige effecten ten opzichte van al onze klanten, tot een minimum te beperken.

Voor onze installateurs zal een dagelijkse evaluatie worden gemaakt.

Niettegenstaande zullen we de installaties in gesloten openbare plaatsen met veel volk doorschuiven naar een later tijdstip. Alle betrokken klanten zullen hiervan persoonlijk op de hoogte worden gebracht. De bestellingen met levering, zonder installatie, zullen voorlopig, ongewijzigd doorgaan.

Onze excuses mocht deze maatregel enige nadelige effecten hebben, maar we willen graag een mogelijke garantie op iets langere termijn bieden, ter bescherming van al onze medewerkers.
Dank voor het begrip en een fijne dag,

Gunther Jacobs, GSM: 0475 68 63 63
Pascal Schoukens, GSM: 0486 16 19 36

La réalité actuelle entourant le coronavirus, aura pour les prochains jours ou semaines, un impact majeur sur beaucoup d’entre nous.
Chez REPLICA4U, nous aimons prendre notre responsabilité en introduisant immédiatement le travail à domicile pour nos employés de bureau.
Nous mettrons tout en œuvre pour minimiser les effets négatifs pour tous nos clients.

Une évaluation quotidienne sera effectuée pour nos installateurs.

Néanmoins, nous reporterons les installations dans des lieux publics fermés avec beaucoup de monde à une date ultérieure. Tous les clients concernés en seront personnellement informés. Les commandes avec livraison, sans installation, resteront inchangées pour le moment.

Nous nous excusons si cette mesure a des effets négatifs, mais nous aimerions offrir une éventuelle garantie à plus long terme pour protéger tous nos employés.
Merci pour la compréhension et bonne journée,

Gunther Jacobs GSM: 0475 68 63 63
Pascal Schoukens GSM: 0486 16 19 36